ABA Jiu: Obiective de investiţii finalizate de Apele Române în 2013

DIN CELE 252 DE OBIECTIVE DE INVESTIȚII AFLATE ÎN EXECUȚIE,
CEL PUȚIN 44 VOR FI FINALIZATE PÂNĂ LA SFĂRȘITUL ANULUI

La nivelul anului 2013, Administrația Națională ”Apele Române” are în curs de execuție un număr total de 252 de obiective de investiții, din care 210 dintre acestea sunt finanțate de la bugetul de stat, iar restul sunt finanțate din fonduri externe. Pentru execuția acestor obiective, au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în valoare de 37.001 mii lei. Din fondurile totale alocate de la bugetul de stat, până în acest moment, s-au executat lucrări în valoare de 76%. Și în acest an, se continuă execuția lucrărilor începute încă de dinanitea lui 1996, o mare parte dintre acestea având rol de atenuare a undelor de viitură, dar și de asigurare a resurselor de apă pentru zone deficitare. Până la sfârșitul acestui an, din cele finanțate de la bugetul de stat, dacă vor fi asigurate resursele financiare necesare, vor fi finalizate în jur de 40 de obiective. Mai exact, din cele 210 lucrări aflate în curs de execuție, finanțate de la buget, 23 vor fi finalizate până la sfârșitul anului, iar alte 15 lucrări, realizate în proporție de peste 90%, mai au nevoie de fonduri în valoare de 1000 mii lei pentru a putea fi finalizate.
De asemenea, prin credite externe rambursabile, din totalul celor 106 obiective de investiții derulate prin BDCE și cofinanțate de la buget, până în prezent, au fost finalizate deja 71 de obiective, urmând ca, până la sfârșitul anului, să fie finalizate cel puțin alte patru obiective de investiții. Pentru finalizarea lor, au fost alocate fonduri în valoare de 51.117 mii lei, fonduri care au fost cheltuite în proporție de 86%. Pentru obiectivele de investiții finanțate din credite externe nerambursabile (prin AXA 5 POS MEDIU), s-au cheltuit până în prezent fonduri în valoare de 54.000 mii lei din totalul de 200.000 mii lei.
La nivelul anului trecut, 310 obiective de investiții au fost în diferite stadii de execuție, dintre acestea fiind finalizate un număr de 50 de obiective de investiții în valoare de 596.611mii lei.
Cele 50 de obiective de investiții reprezintă punerea în funcțiune a următoarelor capacități: 186,392 km de regularizări și reprofilări de albie, 91,218 km de apărări și consolidări de mal, 83,682 km de diguri și refacere de diguri, 4 bucăți de epiuri, 25 de bucăți de subtraversări, 111 bucăți de praguri de fund. Totodată, au fost recepționate trei acumulări nepermanente (de exemplu, acumularea Ginta pe Crișul Negru) și una permanentă, pe râul Barcău cu o capacitate de 15 mil mc. de apă. Trei acumulări permanente (Bunget I, județul Dâmbovița, Antohești, pe râul Berheci, județul Bacău și acumularea Mileanca, pe râul Podriga, județul Botoșani) au fost puse în siguranță. În anul 2012, cele mai multe obiective de investiții au fost finalizate în bazinele Someș-Tisa și Prut. În ultimii ani, cele mai multe obiective de investiții au fost finalizate în bazinele: Siret (62 de obiective), Someș-Tisa (51 de obiective), Banat (39 de obiective), Olt (35 de obiective) și Prut-Bârlad (33 de obiective de investiții). Prioritatea acestor obiective s-a realizat pe baza inundațiilor istorice produse în anii 2005, 2006, 2008 și 2010.

CASETĂ TEHNICĂ

Prin lucrările de apărare pe care le administrează, Apele Romane asigură apărarea împotriva inundațiilor pentru: 2050 de localități și obiective economico- sociale: 367.000 locuințe, 7.700 km de drumuri și șosele, 1.400 km de căi ferate, 1820 de obiective industriale, 2830 de obiective sociale și 1680 de obiective agricole, 1,89 mil ha de suprafețe de teren agricol.
În conformitate cu legislația în vigoare, ANAR are în administrare infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor format din: 78.905 km cursuri de apă, 270 lacuri de acumulare, 7000 km de diguri pentru apărarea localităților, 4983 km de regularizări de râuri, 1140 km de apărări de maluri, 157 canale de aducțiune cu o lungime totală de 640 km, 49 de prize de apă, 178 de lucrări hidrotehnice, 295,6 mii ha de suprafață de teren cu ape și 122 lacuri naturale.