ABA Jiu: Navele echipei internaționale din cadrul Expediției comune pentru supravegherea Dunării au intrat în România!

 

Navele echipei internaționale a Expediţiei comune de supraveghere a Dunării (Joint Danube Survey-JDS 3) au intrat pe 8 septembrie, în România. În perioada 8-26 septembrie, cei 18 specialiști din cadrul echipei internaționale, vor continua să efectueze pe tronsonul românesc al Dunării activități de monitoring investigativ și de cercetare privind starea ecologică și chimică a apei Dunării, a sedimentelor, suspensiilor și biotei, prin efectuarea de analize la indicatorii biologici, fizico-chimici, hidromorfologici și microbiologici.
Specialistii din cadrul expeditiei internationale au prelavat in aceasta dimineata primele probe fizico chimice si biologice de pe reonsonul romanesc al fluviului Dunarea, zona Bazias.
În paralel cu activitatea echipei internaționale, își începe activitatea și echipa națională a României, formată din aproximativ 25 chimiști, biologi și ingineri, echipă structurată pe două componente: cei care recoltează probele de chimie și biologie și echipa care recoltează ihtiofaună. Din cadrul echipei, fac parte specialiști din cadrul ABA JIU, ABA Dobrogea-Litoral, ABA Prut-Bârlad, ABA Buzău-Ialomița, ABA Someș-Tisa, ABA Crișuri și din cadrul ANAR-București- sediul central.

Prelevarea probelor se realizează din trei puncte: din mijloc, de pe malul stâng, respectiv de pe malul drept și durează între 2 ore și până la 4-5 ore. Vor fi prelevate probe din cursul principal al Dunării, dar și din trei afluenți ai săi, respectiv Argeș, Siret și Prut. Probele vor fi prelevate din următoarele secțiuni, după cum urmează: Baziaș, Koronin, Șimian, Gruia, Pristol, aval Olt, aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeș, aval Argeș, Chiciu, aval Brăila, râul Siret și râul Prut, Isaccea, și pe brațele Dunării (Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe).

Probele de apă, sedimente, suspensii solide, biologie sunt recoltate, pretratate, conservate, depozitate, transportate și analizate la Laboratoarele de calitate ale apei de la Drobeta Turnu-Severin, Craiova, Constanța,Tulcea și București. Din probele recoltate se analizează indicatorii biologici (fitoplancton, fitobentos, macrofite, macronevertebrate și pești) și fizico-chimici (indicatori generali, regim de oxigen, regim de nutrienți, metale grele, micropoluanți organici etc.). Parametrii fizico-chimic (cum ar fi pH, temperatură, oxigen și conductivitate) sunt măsurați la fața locului (in-situ) cu ajutorul echipamentelor mobile.
La sfârșitul expediției, fiecare țară va realiza un raport care va include rezultatele probelor obținute de echipa națională.

Expediția propriu-zisă se va încheia pe 25 septembrie, la Tulcea, iar, pe 26 septembrie, va fi organizată în aceeași locație o conferință de presă fiind ultimul eveniment public din cadrul JDS3, din seria celor organizate de-a lungul țărilor riverane Dunării prin care au trecut navele expediției. Până în acest moment, și-au anunțat participarea la eveniment Lucia Ana Varga, ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură și Vasile Pintilie, director general al A.N. Apele Române.
Toate costurile legate de deplasarea și dotarea echipei, transportul și echiparea navelor, precum și analizele care se vor efectua la nivelul laboratoarelor ANAR sunt suportate din sursele proprii ale instituției și, până în acest moment, eforturile financiare sunt cuantificate la un nivel de peste 50.000 de euro.