ABA Jiu: Managementul riscurilor hidrologice: abordări generale și soluții specifice pentru bazinul Dunării de Jos

 

 Managementul riscurilor hidrologice: abordări generale și soluții specifice pentru bazinul Dunării de Jos

În data de 5 decembrie 2018 va avea loc, la sediul Administrației Bazinale de Apă Jiu, a doua întâlnire de lucru a proiectului NAIAD (Nature Insurance Value Assessment and Demonstration) în cadrul căreia vor fi  prezentate rezultatele procesării datelor colectate, atât prin intermediul interviurilor derulate la nivel național și local, cât și în cadrul primei întâlniri de lucru din luna martie a.c.

Vor fi prezentate instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului  pentru evaluarea integrată a beneficiilor și co-beneficiilor soluțiilor verzi și modelarea a percepției sociale la risc (SDM -modelarea dinamică a sistemelor), cu exemple concrete pentru zone la risc de secetă și inundații din zona pilot a proiectului în România (Dăbuleni-Potelu-Corabia).

Totodată, în cadrul întâlnirii de lucru trecute s-a derulat un exercițiu interactiv pentru a identifica soluțiile alternative pentru managementul riscurilor hidrologice în bazinul Dunării de Jos, precum și compatibilitatea soluțiilor identificate cu specificul situațiilor locale și care ar fi argumentele pentru sau împotrivă.

La nivel local

În data de 4 decembrie 2018 echipa proiectului NAIAD a organizat o intâlnire tip focus grup la care au participat autoritățile locale din comunele Potelu, Ianca, Gura Padinii și Grojdibodu, pentru a facilita analiza beneficiilor și co-beneficiilor potențiale ca urmare a implementării unei soluții verzi identificate de comunitatea locală, renaturarea Bălții Potelu. În cadrul discuțiilor au fost dezbătute și posibilele dificultăți în implementarea și administrarea unui astfel de proiect precum și acțiunile necesare pentru depășirea acestora.

Informații despre proiect

Proiectul Nature Insurance Value Assessment and Demonstration derulat în cadrul programului Orizont 2020 al Uniunii Europene își propune operaționalizarea valorii de asigurare a soluțiilorverzi/ecosistemelor în scopul reducerii costurilor economice și sociale ale riscurilor asociate cu apa (inundații, secetă și poluare) prin dezvoltarea și testarea, împreună cu actori cheie la nivel național și local a unor instrumente, concepte, modele economice și legislative pentru promovarea implementării acestora ca practică uzuală.

Proiectul amintit include 8 zone pilot cu profile, dimensiuni și provocări diverse fiind derulat de un consorțiu format din 23 parteneri din 11 țări, sub coordonarea Confederației Hidrografice a Bazinului Duero Spania. Partenerii români implicați în proiect sunt Institutul National de Cercetare Dezvoltare Geo Eco Marși Business Development Group.

 

Compartimentul Relaţii Presă