ABA Jiu: Localităţile Lăcriţa şi Mischii, vulnerabile la poluarea cu nitraţi

aba jiu barca dunare ABA Jiu: Localităţile Lăcriţa şi Mischii, vulnerabile la poluarea cu nitraţi poze

Administrația Bazinală de Apă Jiu a inventariat captările de suprafață și cele din surse subterane. 

În urma inventarierii captărilor de apă din surse de suprafață și a celor din surse subterane, Administrația Bazinală de Apă Jiu constată diferenţe semnificative între debitele medii captate la nivelul anilor 2005, 2008, 2010 şi 2011, cauza constituind-o faptul că la nivelul anilor 2005, 2008 şi 2010 s-au evidenţiat pentru centrele urbane debitele totale din sursă (populaţie şi industrie), iar la nivelul anului 2011 numai debitele de apă pentru populaţie. Însa şi în aceste condiţii se constată diminuări ale debitelor de apă captate pentru populaţie.

 zonele protejate pentru captările de apă destinate potabilizării în bazinul Hidrografic Jiu

La nivelul anului 2011, pe teritoriul Administrației Bazinale de Apă Jiu sunt identificate 27 captări de suprafaţă cu un debit mediu prelevat total de 1486,4 l/s (1,48 m3/s) care deservesc 368874 locuitori şi 184 de captări din surse subterane, cu un debit mediu prelevat total de 1206,4 l/s (1,20 m3/s) care deservesc 560360 locuitori. Sunt identificate 18 captări de apă din industria alimentară având un debit mediu prelevat de 24,26 l/s (0.02 m3/s).

Din cele 27 captări de apă de suprafaţă identificate în anul 2011, 25 au instituite perimetre de protecţie. Din cele 184 captări de apă subterană, 178 (96,73%) au desemnate perimetre de protecţie şi 6 fără perimetre de protecţie (3,27 %).
 zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole
au fost identificate de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului pe baza evaluării condiţiilor naturale ale arealelor cu potenţial de transmitere a nitraţilor din sistemul agricol către resursele de apă.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Jiu prin Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi,” finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României şi implementat de Ministerul Mediului şi Pădurilor (actual Schimbărilor Climatice) au fost desemnate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitrați localitățile Lăcrița, Mischii (în județul Dolj), Pristol, Salcia Vest, Gruia, Vrata, Danceu ( județul Mehedinți), Câlnic ( județul Gorj).
În perioada 2008-2013 se implementează la scară națională proiectul “Control Integrat al Poluării cu Nutrienți” care va ajuta la promovarea dezvoltării durabile prin utilizarea celor mai bune practici agricole în mijlocul fermierilor pentru îmbunătățirea productivității terenului respectând principiul dezvoltării durabile și va ajuta la îmbunătățirea sănătății umane prin îndreptarea atenției spre reducerea conținutului de nitrați din apa potabilă.
Obiectivul general al proiectului este alinierea la cerințele Directivei Nitrați, iar obiectivul global de mediu este de a reduce poluarea cu nitrați a resurselor de apă ale Românie.

Una din componentele proiectului se referă la investiții în 86 de comune identificate în Zonele Vulnerabile la Nitrați din cadrul a 10 bazine hidrografice, din care în 11 comune se înființează centre Demonstrative și Instruire a bunelor practici pentru protecția resurselor de sol și apă împotriva polurăii cu nitrați proveniți din agricultură, printr-o abordare integrată a managementului acestora.

La nivelul bazinului hidrografic Jiu au fost identificate 3 localități pentru realizarea de investiții din care o localitate a fost desemnată pentru înființarea Centrului de Demonstrare și Instruire. Acestea sunt Ghercești în județul Dolj, Gârla Mare în județul Mehedinți și Bălești în județul Gorj.