ABA Jiu: ”Împreună să ecologizăm Apele” – “Nu ne permitem să aşteptăm! Toată lumea are un rol de jucat!”

 

 

                        Administraţia Bazinală de Apă Jiu prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj  a efectuat astăzi, 4 februarie 2020, cea de-a doua acţiune amplă de ecologizare din acest an, din zona pod Amaradia, amonte si aval pârâu până la confluenţa cu râul Jiu.

                        S-a aţionat pentru igienizarea şi ecologizarea zonei amintite prin desfinţarea depozitelor necontrolate de gunoie,  resturi de materiale de construcţii, peturi, etc.

                        S-a acţionat atât manual, cât şi mecanizat, fiind angrenaţi peste 50 de angajaţi ai Apelor Române –   Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, un buldoexcavator şi două aubasculante (de 25, respectiv 40 de tone) şi mai multe autoutilitare.

 

                        Pentru o cât mai bună desfăşurare, A.B.A Jiu prin S.G.A Dolj a invitat să ia parte la acţiune şi celelalte instituţii ale statului care au legătură cu teritoriu administrativ –zona Pod Amaradia la Işalniţa, zona cartier Troaca, pod Amaradia, pe toată lungimea pârâului pânâ la vărsare în râul Jiu.

                        Astfel au fost prezenţi şi au intervenit fiecare pe zona lor, cei de la SC Salubritate Craiova, cei  de la Drumuri şi Garda de Mediu.

                        S.G.A Dolj  a transportat către Depozitul de Gunoi Mofleni Craiova peste  120 metri cubi de gunoi.

                        Menţionăm că, aceasta este una din zonele unde  Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj efectuaează acțiuni de igienizare dese, deoarece reprezintă unul din depozitele de gunoi necontrolate unde cetățenii aruncă mereu resturi menajere  sau de construcții.

             ”Oamenii s-au obişnuit să arunce aici tot ceea ce nu  folosesc, iar situaţia durează de ani de zile. Pe această cale, Apele Române atrag atenția, încă o dată că, acțiunea de astăzi este rezultatul unei inițiative de a uni toate instituțiile abilitate ale statului pentru a lupta pentru aceeași cauză. Trebuie să înțelegem că nu ne mai permitem să aşteptăm! Toată lumea are un rol de jucat, atât potrivit prevederilor legale, cât și celor morale. Ne bucurăm că  au înțeles și celelalte intituții că fiecare trebuie să își facă treaba, astfel încât cetățenii să pricepă că nu mai pot aruca gunoiul la marginea drumului, pe malul râului sau sub pod”.

                        Trebuie precizat faptul că, salubrizarea și ulterior menținerea stării de curățenie a malurilor și albiilor cursurilor de apă are un caracter permanent și constituie una din obligațiile care revin autorităților administrației publice locale pentru buna gospodărire a localității. În perioada următoare vor avea loc acțiuni de control formate din echipe mixte, iar în cazul nerespectării legislației în vigoare vor fi aplicate sancțiuni celor responsabili cu salubrizarea. “Astfel, toate primăriile vor fi verificate de către inspectori, iar acolo unde se vor găsi nerespectări ale legii, edilii vor fi trași la răspundere și instituțiile sancționate contravențional”.

                        A.B.A Jiu atrage atenţia că toate instituţiile implicate, dar în mod dosebit consiliile locale şi Primăriile trebuie să înţeleagă că, legal şi în cazul de faţă amintim Ordonanţa 21 /2002, au obligaţii şi răspunderi: prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici şi de către cetăţeni şi curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenire poluării apelor.

                       

 

 

 

Compartimentul Relaţii cu Presa Bărbuţu

 Camelia, Purtator de cuvant