ABA Jiu: Exerciţiu de simulare pentru apărare împotriva inundaţiilor

aba jiu barca dunare ABA Jiu: Exerciţiu de simulare pentru apărare împotriva inundaţiilor poze

Administrația Bazinală de Apă Jiu a demarat astăzi, 18 iunie 2012, exerciţiul de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor ce se desfăşoară în conformitate cu “Programul principalelor activități ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență pe anul 2012”, aprobat de către Ministrul Mediului și Pădurior și înaintat la Comitetul Național pentru Situații de Urgență.
Acest exerciţiu de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor se desfășoară în Bazinul hidrografic Dunăre, în județul Mehedinți pe fluviul Dunarea pe sectorul Gogoșu-Salcia, pe râul Blahnița și la acumularea Rocșoreni-Dumbrava, iar în județul Dolj, pe fluviul Dunărea, pe sectorul Ghidici-confluență râul Jiu și la Acumularea Fântânele.
Scopul principal al exercițiului de simulare îl reprezintă verificarea modului de funcționare a fluxului informațional-decizional în condițiile preluării unor lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor din patrimoniul fostei Administrații Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (ANIF) în patrimoniul Administrației Naționale “Apele Române” (ANAR) și după înființarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, precum și a modului în care șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență cunosc atribuțiile ce le revin pentru managementul riscului la inundații la nivel local.
Ipoteză scenariu
Pentru îndeplinirea scopului exerciţiului s-a luat ca ipoteză depăşirea COTELOR DE PERICOL pe Dunăre pe sectorul Gogoșu-Salcia și a fazei a III-a la diguri pe sectorul Ghidici-confluență râul Jiu, ca urmare a unor cantități însemnate de precipitații în bazinul superior și mijlociu al fluviului Dunărea, ce au determinat creșteri bruște de niveluri și debite la intrarea în țară secțiunea Baziaș și impunerea unor deversări mari la PFI și PF II.
De asemenea s-a luat ca ipoteză depășirea pragurilor critice de precipitaţii prognozate, sub formă de ploaie, izolat cu aspect torențial, căzute pe un sol umed, ce pot produce scurgeri importante de apă pe versanți și torenți, la care se asociază următoarele fenomene meteorologice: oraj și intensificări ale vântului, care pe alocuri vor căpăta aspect de vijelie, context în care se prognozează creșteri bruște de niveluri și debite cu probabilitatea de depășire a COTELOR DE APĂRARE pe râul Blahnița și atingerea fazei a III-a de apărare la diguri.
Pentru acumulările Rocșoreni-Dumbrava și Fântânele s-a luat ca ipoteză creșterea debitelor afluente în acumulări tot pe fondul unor precipitații însemnate cantitativ înregistrate în timp scurt și care aduc acumulările în faza a III-a de apărare.
De asemenea, pentru îndeplinirea condiţiilor de desfăşurare a exerciţiului pe fluviul Dunărea, se vor prognoza și creșteri bruste de niveluri și debite asemănătoare anului 2006 cu depăşirea iminentă a COTELOR DE INUNDAȚIE și a COTELOR DE PERICOL la staţiile hidrometrice: Gruia (județul Mehedinți), Calafat, Bistreț (județul Dolj). Astfel, datorită creșterii bruște a nivelurilor și debitelor cu depășirea COTELOR DE APĂRARE, viitura înregistrată pe fluviul Dunărea va produce și pagube din revărsare, dar și din infiltrații la diguri afectând anumite suprafețe și bunuri materiale ce aparțin localităţilor specificate în scenariul exercițiului de simulare: Gârla Mare, Gogoşu, Pristol, Gruia, Salcia (județul Mehedinți) și Rast, Bistreţ, Cârna, Măceşu de Jos (județul Dolj).
Pe râul Blahnița în județul Mehedinți, datorită creșterii bruște a nivelurilor și debitelor cu depășirea cotelor de apărare vor produce pagube din revărsare, dar și din infiltrații la diguri afectând anumite suprafețe și bunuri materiale ce aparțin localităţii Pătulele.
Atingerea fazei a III-a la acumulările Rocșoreni-Dumbrava și Fântânele va impune monitorizarea permanentă și executarea de manevre la baraje conform regulamentelor de exploatare la ape mari, precum și avertizarea-alarmarea populației din aval.
În baza prognozei hidrologice, pe baza datelor cuprinse în exercițiu, care prevede atingerea și depășirea Cotei de Atenție, cu iminenta atingerii și depășirii Cotei de Inundație pe fluviul Dunărea la stația hidrometrică Gruia astăzi, 18 iunie, ora 12.00, la stația hidrometrică Calafat la ora 15.00 și la stația hidrometrică Bistreț în data de 19.06.2012, ora 03, respectiv atingerea și depășirea Cotei de Inundație pe râul Blahnița la Patule și pe râul Desnățui la Fântânele se propune Instituțiilor Prefecților județelor Mehedinți și Dolj convocarea CJSU – Comisiilor Județene de Apărare Impotriva Inundaților Mehedinți în data de 18.06.2012 și in județului Dolj pe data de 19.06.2012.
Directorul A.B.A Jiu Craiova care coordonează desfășurarea exercițiului, împreună cu membrii Centrului Operativ al A.B.A Jiu – Directorii S.G.A-urilor implicate în exercițiul de simulare și care sunt și șefii Grupurilor de Suport Tehnic din cadrul Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență (Mehedinți și Dolj), acordă consultanță tehnică și de specialitate Președinților CJSU – Prefecților județelor respective, care declanșează starea de alarmă ce conduce la intrarea în situația operativă a Comitetelor pentru Situații de Urgență. Președinții CJSU din județele afectate conform exercițiului, coordonează desfășurarea activităților și măsurilor excepționale ce se impun la instalarea stării de alarmă pentru stăpânirea fenomenului și limitarea efectelor inundațiilor, luând deciziile optime în scopul salvării populației, a animalelor și bunurilor materiale, fiind cei care decid intervenția operativă pentru înlăturarea efectelor inundațiilor, accidentelor la construcții hidrotehnice și fenomenelor meteorologice periculoase, cu asistență tehnică a specialiștilor din cadrul unităților de gospodărire a apelor, care îndrumă forțele participante în acțiunile întreprinse ce se desfășoară în zonele de risc, până la încetarea fenomenului și revenirea situației la normal.
Dispeceratul Bazinal transmite Avertizările de Precipitații, precum și pe cele Hidrologice la Dispeceratul Național al AN ,,Apele Romane” – Centru Operativ pentru Situatii de Urgenta, precum si la Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor – Centrul National de Prognoze Hidrologice, indeplinind totodata si rolul de Dispecerat pentru SGA Dolj, pentru care transmite Avertizarile hidro-meteorologice si la nivelul Administratiei locale catre: Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta “OLTENIA”, Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta, atunci cand situatia o impune, Centrul Meteorologic Regional Oltenia – Serviciul Regional de Prevedere a Vremii Craiova, Departamentul Relatii cu Presa, alti factori interesati si implicati in managementul si gestionarea situatiilor de urgenta.
Astăzi, 18.06.2012, ora 13.00-13.30 se va desfasura la sediul Prefecturii Mehedinti, intalnirea de lucru cu Presedintele CJSU Mehedinti si membrii Comisiei Judetene de Aparare Impotriva Inundatiilor, in cadrul careia se va prezenta Exercitiul de Simulare privind Apararea Impotriva Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Dunare,de catre Directorul SGA Mehedinti – Presedintele Grupului de Suport Tehnic (sau loctiitorul acestuia) pentru gestionarea Situatiilor de Urgenta generate de inundatii si fenomene meteorologice periculoase.
Tot astăzi au fost organizate deplasari la CLSU ale localitatilor: Garla Mare, Gruia, Patulele, Dumbrava pentru verificarea fluxului informational, conlucrarea dintre structurile implicate, (primire avertizarilor de la ISU si instiintarea populatiei), durata de circulatie a informatiilor, verificarea intocmirii si transmiterii Rapoartelor operative, etc;
De asemenea se verifică cantonul Cioroboreni si modul de actionare si conlucrare cu Primaria Patule si S.G.A Mehedinti a personalului preluat de la ANIF privind actiunile de aparare la digurile de pe raul Blahnita.
Data 18.06.2012
– ora 10.00 – întâlnire de lucru în dispeceratul bazinal al A.B.A Jiu Craiova, pentru
prezentarea scenariului exerciţiului, stabilirea programului de desfăşurare al acestuia
şi indrumarea asupra modului in care se vor modifica planul bazinal si planurile
judetene Mehedinti si Dolj avand in vedere schimbarea detinatorilor lucrarilor cu rol
de aparare impotriva inundatiilor;
– ora 13.00 – 13.30 – intalnirea de lucru cu Presedintele CJSU Mehedinti, la sediul
Prefecturii Mehedinti, in cadrul careia se va prezenta Exercitiul de Simulare privind
Apararea Impotriva Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Jiu, de catre Directorul S.G.A
Mehedinti, Presedintele Grupului de Suport Tehnic (sau loctiitorul acestuia) pentru
Gestionarea Situatiilor de Urgenta generate de inundatii si fenomene meteorologice
Periculoase;
– ora 13.30-18.00-deplasarea la CLSU ale localitatilor: Garla Mare, Gruia Patulele, Dumbrava pentru verificare : flux informational, conlucrarea dintre structurile impicate, (primire avertizari de la ISU si instiintarea populatiei), durata de circulatie a informatiilor, etc., prezentarea reprezentantului Ministerului Mediului verificarea intocmirii si transmiterii Rapoartelor operative; verificare canton de exploatare Cioroboreni.