ABA Jiu: Exerciţiu de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor

talau aba jiu ABA Jiu: Exerciţiu de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor poze

Administrația Bazinală de Apă Jiu va desfășura în perioada 19-21 iunie 2013 exerciţiul de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor.
Exercițiul se va desfăşura în conformitate cu “Programul principalelor activități ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență pe anul 2013”, aprobat de către Ministrul delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură, dna. Lucia Varga și înaintat la Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

talau aba jiu 1 ABA Jiu: Exerciţiu de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor poze
Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență organizează în luna iunie 2013 exercitiul de simulare privind apărarea împotriva inundațiilor și a accidentelor la construcțiile hidrotehnice, în bazinul hidrografic mijlociu și inferior al râului Jiu, în județele Gorj și Dolj, pentru verificarea:
• modului de organizare și funcționare a fluxului informațional-decizional hidrometeorologic, pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, privind avertizarea – alarmarea populației până la nivelul fiecarui sat aparținâtor unității administrativ – teritoriale;
• a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, la nivel județean;
• modului în care administrația publică locală cunoaște procedurile elaborate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice conform Manualului Prefectului și Manualul Primarului, pentru managementul riscului la inundații, prevederile Planurilor de Apărare Împotriva Inundațiilor, constientizarea populației asupra riscului pe care îl reprezintă acest tip de dezastru – inundațiile, asupra măsurilor preventive și de intervenție operativă ce trebuie întreprinse de fiecare cetațean în zonele supuse acestor riscuri pentru salvarea propriei vieți și bunurilor personale, a sarcinilor, obligațiilor și măsurilor ce trebuie întreprinse de fiecare cetațean pentru diminuarea și înlăturarea efectelor inundațiilor.

Exerciţiul de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor susținut în aceste zile se va desfășura în Bazinul hidrografic Jiu, în județul Gorj pe râul Jiu pe sectorul Sadu-Țânțăreni, acumulările permanente Vădeni, tg. Jiu aparțănând S.C. Hidroelectrica SA. Târgu Jiu, acumularea nepermanentă Rovinari și priza cu barare Rovinari aparținând Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj precum și sistemul de desecare din incinta Buduhala-Șomanești aparținând ANIF – Filiala Gorj și în județul Dolj pe râul Jiu pe sectorul Filiași- Podari incluzând priza cu barare Ișalnița.

“Se urmărește verificarea stadiului elaborării noului Plan local de apărare împotriva inundaţiilor, ce urmează a fi aprobat pentru perioada 2014 – 2017; îndrumarea modului de întocmire a acestui Plan de apărare, astfel încât să fie respectate prevederile ,, Regulamentului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră”, aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr.1422/192/2012”.