ABA Jiu: Dunărea în scădere pe sectorul Baziaș – Bechet

 

Debitele și nivelurile aval Porțile de Fier, pe teritoriul aflat în administrarea A.B.A Jiu în intervalul de 24 de ore au fost în scădere la stațiile hidrometrice: Gruia, Calafat, Bistreț și Bechet, situându-se peste COTELE  DE APĂRARE.

Conform prognozei INHGA- CNPH debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 26.05 – 27.05.2014 a fost în scădere, până la valoarea de 11300 mc/s, situându-se  peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).

    

 Debite defluente la PF1 și PF2, ora 10.00

Debitul defluent   PF I    =  11944  mc /sec

                            Debitul  defluent  PF II    =  11338  mc /sec

Nivelurile pe fluviul Dunărea, la ora 10.00, se situează peste COTELE DE APĂRARE:

    peste cota de  COTA  DE  ATENTIE:

       – la s.h Gruia   H = 680 cm; Q = 11040 mc/s (CA=610 + 70 cm);  (MH)

    • peste COTA DE INUNDAȚIE:

 

– la s.h. Calafat

Cota mira  = 648 cm ; Q= 11420 mc/s, situându-se peste COTA DE INUNDATIE

(C.I. + 48 cm). Tendința  este de scădere.

 

Localitati posibil afectate: Calafat,Ciupercenii Noi,Desa,Poiana Mare, Piscu Vechi,Ghidici,Rast, Negoi, Catane, Bistret,Carna, Macesu de Jos, Gighera.

 

 

– la s.h. Bistreț

Cota mira  = 666 cm; situandu-se peste COTA DE INUNDATIE

(C.I + 76 cm). Tendința  este de scădere.

 

 

– la s.h. Bechet

Cota mira  = 671 cm; Q= 11820 mc/s, situându-se peste COTA DE INUNDATIE

(C.I + 71 cm). Tendința  este de scădere.

 

Localitati posibil afectate: Ostroveni, Bechet, Calarasi, Dabuleni.

Zone afectate:

 

Sunt afectate de creșterea nivelurilor și debitelor pe fluviul Dunărea din ultima săptămână, suprafețele riverane situate în zonele joase din lunca Dunării, predispuse la inundații în zonele neîndiguite, pășuni, fânețe, păduri.

 

Menținerea monitorizării în permanență de către personalul de specialitate al A.B.A Jiu aflat în teritoriu a zonelor riverane ale fluviului Dunărea, a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare aflate în administrarea A.B.A.Jiu și a nivelurilor se face cu scopul depistării în timp util a eventualelor evenimente nedorite în teritoriu – zone cu probleme (infiltrații, grifoane etc.), pentru a se interveni în timp util, dacă situația o impune.

 

 

În următorul interval debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș), conform prognozei INHGA va fi în scădere până la valoarea de 11.000 mc/s.

            Pentru intervalul 29.05.2014 – 02.06.2014 conform prognozei elaborate de INHGA -CNPB, debitul Dunării la intrarea în țară (sectțiunea Baziaș) va fi în scădere, situându-se la valori cuprinse între 10600 mc/s și 10100 mc/s la sfârșitul perioadei de prognoză, peste mediile multianuală a lunilor mai ( 7250 mc/s ) și iunie ( 6400 mc/s).

 

 

 

 

Biroul Relaţii Presă