ABA Jiu: Cotele de Atenție ramân depășite pe Jiu și Dunăre

În ultimele 24 de ore nivelurile pe râul Jiu au fost variabile, situându-se peste COTELE DE ATENȚIE.

Pe râul Jiu
 La Stația Hidrometrică Filiași, Cota de Atenție CA +80
 La Stația Hidrometrică Răcari, jud. Dolj, Cota de Pericol CP +11
 La Stația Hidrometrică Podari, Jud. Dolj, Cota de Inundație CI +50

Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ NR. 29 emisă în data de 04.04.2013 până astazi ora 16.00 ce vizează COD PORTOCALIU pe râul Jiul mijlociu și afluenții săi și COD ROȘU pe râul Jiu la s.h. Răcari.
În cursul zilei de astăzi 05.04.2013 Administrația Bazinală de Apă Jiu prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj actionează în următoarele puncte de lucru:

• Pe pârâul Abator, în comuna Podari cu o formație de intervenție operativă alcatuită din 15 muncitori și 20 cadre de la IJSU, pentru a se asigura protejarea locuințelor și gospodăriilor deoarece râul Jiu a intrat pe remuu pe pr. Abator și există pericolul revărsării acestuia.

• Pe pr. Tejacu, în satul Leamna de Jos, comuna Bucovăț unde există de asemeni fenomenul de remuu al Jiului pe pr. Tejacu care s-a revărsat în albia majoră, afectând 10 grădini și 50 ha teren agricol.

• În comuna Braloștița în punctele de lucru Schitu și Sfircea situația se monitorizează fiind sub control și nu mai prezintă pericol deoarece nivelurile râului Jiu sunt în scădere.
De asemenea, amonte pod Podari, pe malul stâng al r. Jiu, nivelul apei a crescut ajungând sub Cota Coronament dig cu 80 cm.

Pe fluvial Dunărea

Debitul la intrarea în țară, secțiunea Baziaș în intervalul 04.04.2013 – 05.04.2013 a fost în creștere până la valoarea de 10600 mc/s, conform diagnozei și prognozei INHGA-CNPB, situându-se peste media multianuală a lunii aprilie (7900 mc/s).
La ora 09.00 nivelurile pe fl. Dunarea se situează peste:

COTELE DE ATENȚIE la stația hidrometrică:
 La Stația Hidrometrică Gruia, Cota de Atenție CA +66

.
COTA DE INUNDAȚIE la stațiile hidrometrice
 La Stația Hidrometrică Calafat, Cota de Inundație CI +10
 La Stația Hidrometrică Bechet, Cota de Inundație CI +44

.Conform prognozei Sistemului Hidroenergetic Național Porțile de Fier, debitul afluent prognozat în secțiunea Baziaș pentru intervalul 04.04.2013 – 05.04.2013, ora 07.00 a fost 11600 mc/s.
Debite instantanee la ora 06.00:
• Debitul defluent la PF1 = 11502 mc/s.
• Debitul defluent la PF2 = 11443 mc/s.

În următorul interval debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș), conform prognozei INHGA va fi în creștere până la valoarea de 11200 mc/s.
Pentru intervalul 07.04.2013 – 11.04.2013 conform prognozei elaborate de INHGA -CNPB, debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere până la valoarea de 12200 mc/s în ultima zi a intervalului de prognoză, situându-se peste media multianuală a lunii aprilie (7900 mc/s).

Având în vedere situaţia hidrometeorologica din Bazinul Dunării amonte de intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) și evoluţia debitelor defluente de la S.H.E.N. Porţile de Fier, conform actualizării ATENȚIONĂRII HIDROLOGICE Nr. 27 emisă de INHGA pe fl. Dunărea – sector aval S.H.E.N. Porţile de Fier, se extinde COD GALBEN pe tot sectorul Dunării.
Biroul Relaţii Presă