ABA Jiu: Control tematic la balastiere – 78 de amenzi

aba jiu barca dunare ABA Jiu: Control tematic la balastiere   78 de amenzi poze

Inspecția Apelor din cadrul Administrației Naționale “Apele Române” prin Administrațiile sale Bazinale de Apă și Sistemele de Gospodărire a Apelor, au desfășurat în perioada iunie – septembrie 2012 un control tematic la balastiere, incluzând și stațiile de spălare și sortare a agregatelor.

În perioada mai sus menționată, s-au realizat un număr total de 701 controale, au fost dispuse un număr de 852 măsuri pentru conformare, la care s-au aplicat 78 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 731.000 lei.

Vă expunem, în continuare, cele mai importante probleme constatate în cadrul activităților de extragere a agregatelor și la stațiile de spălare – sortare agregate: Planurile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale neactualizate; Nerespectarea perimetrelor de exploatare stabilite și avizate prin autorizațiile de gospodărire a apelor; Lipsa monitorizării volumelor de apă captate și evacuate la stațiile de sortare și spălare agregate; Nerespectarea tehnologiei de extracție și a adâncimii de exploatare; Existența depozitelor intermediare de balast și levigabil din albiile minore, pe malurile apelor și/sau din incinta perimetrelor de exploatare; Bornarea deficitară a perimetrelor de exploatare; Neefectuarea de măsurători topografice aferente, în cazul schimbării configurației albiei râurilor.

În privința balastierelor în terasă, pentru realizarea de iazuri piscicole, au fost verificate un număr total de 146 balastiere, au fost impuse un număr de 200 de măsuri cu termene de conformare și s-au aplicat 7 sancțiuni contravenționale al căror cuantum se ridică la 155.000 lei.

Conform prevederilor din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de extragere a  mineralelor constituie infracțiune și poate fi sancționată cu amendă contravențională,  de la 75.000 lei la 80.000 lei pentru persoanele juridice iar pentru persoanele fizice de la 25.000 lei la 30.000 lei (art.88).

Inspectorii A.B.A Jiu  au efectuat 48 de contoale

La nivelul Administrației Bazinale de Apa Jiu-Sistemele de Gospodărire a Apelor Dolj, Gorj, Mehedinți- Inspecția Apelor a desfășurat în perioada amintita mai sus 48 de controle  în urma cărora au fost dispuse un număr de 11 măsuri pentru conformare.“Cele mai importante probleme constatate în cadrul  controlului privind activitățile de extragere a agregatelor și la stațiile de spălare – sortare agregateau fost lipsa aparatelor de măsură pentru debitele captate la stațiile de sortare și spălare agregate minerale; bornarea deficitară a perimetrelor de exploatare; lipsa buletinelor de analiză pentru apele uzate evacuate la staţiile de sortare; nerespectarea obligaţiilor de a curăţa decantoarele de la staţiile de sortare în momentul colmatării acestora”, explică Marin Talău, director A.B.A Jiu. În privința balastierelor în terasă, pentru realizarea de iazuri piscicole, au fost verificate un număr total de 2 balastiere.

Inspecția Apelor din cadrul A.B.A Jiu, efectuează pe parcursul întregului an controale planificate, tematice, inopinate și controale privind stadiul realizării măsurilor impuse prin verificările anterioare, astfel încât aceste folosințe (balastiere, stații sortare) să funcționeze în condiții legale din punctul de vedere al gospodăririi apelor.