ABA Jiu: COD PORTOCALIU pe DUNĂRE. AVERTIZARE HIDROLOGICĂ NR. 14 DIN 09.03.2016

 

AVERTIZARE  HIDROLOGICĂ  NR. 14  DIN 09.03.2016

 

 

Sursa: Institutul NaŢional de Hidrologie Şi GospodĂrire a Apelor,  BucureŞti

Ziua/luna/anul: 09.03.2016 Ora: 16:00 Numarul mesajului: 14

Către:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Administraţiei şi Internelor, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă: Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Dobrogea-Litoral.

BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE:   

Dunăre – sector aval de S.H.E.N. Porţile de Fier

FENOMENELE VIZATE:

Creşteri de niveluri şi debite cu depăşirea COTELOR  DE  APĂRARE

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 09.03.2016 ora 18:00 – 18.03.2016 ora 18:00

TEXTUL MESAJULUI:

Având în vedere situaţia hidrologică actuală şi prognoza evoluţiei situaţiei hidrometeorologice din Bazinul Dunării în amonte de intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), se vor înregistra în continuare creşteri importante de debite şi niveluri pe sectorul românesc al Dunării (aval de S.H.E.N. Porţile de Fier), cu depăşirea COTELOR DE APARARE, după cum urmează:

COD GALBEN        

–       COD GALBEN în intervalul 09.03.2016 ora 18:00 – 18.03.2016 ora 18:00 pe tot sectorul românesc al Dunării, aval de S.H.E.N. Porţile de Fier, judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Constanţa şi Tulcea.

 

 

 

 

COD PORTOCALIU          

–       COD PORTOCALIU în intervalul 10.03.2016 ora 06:00 – 18.03.2016 ora 18:00 pe Dunăre, sector aval de S.H.E.N. Porţile de Fier – Zimnicea, judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman.

 

            Menţionăm că sectorul Dunării aval Gruia este apărat împotriva inundaţiilor prin lucrări de îndiguire.

            Pe baza informaţiilor actuale nu se prognozează posibilitatea apariţiei unor probeme deosebite ca urmare a propagării viiturilor pe sectorul romănesc al Dunării, dar este necesară o monitorizare atentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice şi respectiv a comportării lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

 

Harta cu codurile şi semnificaţia acestora se anexează.

În funcţie de evoluţia fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Se impune urmărirea  evoluţiei situaţiei hidrometeorologice, în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră”.

 

Intocmit,

Lavinia Frimescu

 

Aprobat,

Director  C.N.P.H.

Dr. Ing. Marius Mătreaţă