ABA Jiu: Cea de-a treia dezbatere publică din anul 2015, pentru conformarea cu prevederile art.14 din Directiva Cadru Apa 2000/60 a Uniunii Europene

În data de 29 mai a.c., ora 11.00, la sediul Administrației Bazinale de Apă Jiu din Craiova, va avea loc cea de-a treia dezbatere publică din anul 2015, pentru conformarea cu prevederile art.14 din Directiva Cadru Apa 2000/60 a Uniunii Europene, care specifică faptul că “Statele membre trebuie să încurajeze toate părţile interesate în implementarea Directivei şi în elaborarea Planurilor de Management Bazinale”.

“ În acest context, procesul de informare şi consultare a publicului şi a factorilor interesaţi cu referire la dezvoltarea Programului de măsuri este o necesitate, rezultatul acestuia contribuind esenţial la îmbunătăţirea şi la realizarea unui Plan de Management Bazinal realist. Se doreşte obţinerea unei comunicări şi informări reciproce în ceea ce priveşte realizarea unei baze de date cu informaţii corecte şi actualizate, precum şi posibilităţile de realizare/ finanţare a acestor măsuri”- Marin Talău, director A.B.A Jiu.

La dezbatere participă reprezentanti ai Administratiei Nationale ,,Apele Romane” , beneficiarii serviciilor de gospodărire a apelor vizaţi, precum şi reprezentaţi ai organizaţiilor non-guvernamentale de mediu. Dintre aceştia amintim Hidroelectrica Tg. Jiu, ASSANI Dolj, Primăriile Băleşti, Gârla Mare, Gherceşti, Direcţiile Agricole Dolj, Gorj, Mehedinţi, Garda de Mediu Dolj, Peninteciarul Pelendava şi societatea GIMCO.
Materialele ce vor fi prezentate de reprezentanţii Administratiei Bazinale de Apa JIU, în scopul informării şi consultării publicului vizează următoarele subiecte:
• Aspecte privind respectarea legislaţiei in vigoare, stadiul realizarii Planului de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, precum şi informații privind dezvoltarea programului de măsuri pentru industrie, agricultură și alterări hidromorfologice;
• Principalele probleme de gospodărire a apelor din Bazinul Hidrografic JIU, cu referire la sursele punctiforme şi difuze de poluare cauzate de activitatile industriale si agricole, nivelul de poluare generat de acestea şi impactul pe care îl au asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane;

Această întâlnire de lucru se constituie într-un bun exerciţiu pentru activitatea de consultare a celor implicaţi, vizând Programele de măsuri pentru reducerea poluării cauzate de industrie si agricultura la nivelul apelor de suprafaţă şi subterane din bazinul hidrografic Jiu.