ABA Jiu: Au început acţiunile de igienizare pe râurile din Dolj

 

            Administraţia Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj execută pe cursurile de apă în acest an, din surse proprii, lucrări în vederea asigurării secţiunii de scurgere la ape mari, consolidări de maluri cu piatră brută, care au rolul de a diminua riscul unor eventuale inundaţii, protejând populaţia şi bunurile materiale.

Toate aceste lucrări sunt cuprinse în Planul Tehnic pe anul 2016.

Se vor executa lucrări mecanizate pe cursurile de apă: Jiu, Horezu, Vlasca, Geamartalui, Tejacu, Goicea, Buzatu, Baboia, Baldal. Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte punerea în siguranţă a lucrărilor din administrarea S.G.A Dolj, corectarea malurilor erodate şi asigurarea tranzitării viiturilor.

Pentru a preveni posibile inundaţii, de la începutul acestui an au fost executate sau sunt în derulare acţiuni de igienizare şi defrişare manuală şi mecanică pe cursurile de apă din bazinul hidrografic.

Având în vedere prognozele meteorologice care alternează perioada de încălzire cu perioada de răcire, S.G.A Dolj a transmis către toate primăriile din judeţ adrese prin care se solicită luarea măsurilor necesare pentru gestionarea unor eventuale situaţii de urgenţă. Dintre aceste măsuri ce le revin primăriilor amintim: asigurarea scurgerii apelor mari pe cursurile de apă permanente şi nepermanente în localităţi, realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos existent pe cursul formaţiunilor torenţiale din zona localităţilor, a rumeguşului şi a deşeurilor menajere de pe malurile cursurilor de apă şi, în special, în zona podurilor şi podeţelor, constituirea şi existenţa unui stoc minim de material şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi instruirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

 

 

 

                                                          Biroul Relaţii Presă