ABA Jiu atentă la salubrizarea râurile şi pârâurile din Dolj

aba jiu barca dunare ABA Jiu atentă la salubrizarea râurile şi pârâurile din Dolj poze

Administrația Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemul de Gospodărire al Apelor Dolj a demarat acțiunea de verificare  amodului în care au fost salubrizate  râurilor și pârâurilor din județul Dolj. Încă din primele luni ale anului, S.G.A.  Dolj a atenționat consiliile locale urbane și rurale cu privire la necesitatea demarării acțiunilor de salubrizare a malurilor și a albiilor cursurilor de apă.

Începând din 19 martie și până pe 30 aprilie 2012,  S.G.A. Dolj, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, întreprind pe teritoriul județului Dolj acțiuni de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate șanțuri și rigole în localitățile doljene. Sunt verificate, în principal cursurile de apă pe care s-au produs în anii anteriori blocaje care au condus la pagube materiale, precum și localitățile în care au avut loc inundații ca urmare a nerealizării întreținerii corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale.

În scopul asigurării unei stări corespunzătoare din punct de vedere al igienizării cursurilor de apă, S.G.A. Dolj a luat măsura de a monta plăcuțe avertizoare în locuri vizibile și cu potențial de poluare în vederea interzicerii depozitării gunoaielor și resturilor menajere. Întreținerea cursurilor de apă, inclusiv a văilor și a torenților are o importață deosebită, reprezentând o măsura preventivă de apărare împotriva inundațiilor, constituind în același timp un obiectiv care trebuie să fie în permanență și în mod constant atât în atenția noastră cât și a factorilor responsabili de la nivel local.

Din punct de vedere al depozitelor de material lemnos amplasate pe malurile cursurilor de apă se poate spune că județul Dolj nu se confruntă cu astfel de probleme, ele fiind specifice zonelor de munte, unde materialul lemnos este adesea depozitat în vecinătatea atelierelor de debitare și prelucrare a lemnului.

“Una din problemele majore este după desfășurarea acțiunilor de salubrizare a cursurilor de apă, menținerea stării de curățenie. Din acest punct de vedere se constată ca la scurt timp pe cursurile de apă din intravilan apar depozite de deșeuri, gunoi menajer, gunoi de grajd și resturi vegetale. Este necesar ca la nivelul fiecărei localități populația să fie informată cu privire la riscul pe care îl constituie neîntreținerea albiilor cursurilor de apă, cât și intensificarea campaniilor de conștientizare a cetățenilor și a agenților economici cu privire la regimul de depozitare a deșeurilor și sancționarea celor care nu respectă legea“, director A.B.A Jiu,  Cosmin Călin.

De asemenea trebuie monitorizate sursele de risc existente pe teritoriul localităților (poduri și podețe subdimensionate, zone lipsite de rigole și șanțuri de scurgere, eroziuni de maluri, etc.) precum și prevenirea poluării accidentale a surselor și a cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economici sau de către populație. Este necesar ca la nivelul fiecărei localități să fie stabilit amplasamentul platformelor de depozitare a gunoaielor și resturilor menajere precum și informarea populației cu privire la existența acestor platforme.

Importanța deosebită a măsurilor preventive de apărare împotriva inundațiilor, protecția mediului înconjurător, buna gospodărire a localităților, inclusiv a cursurilor de apă constituie obiective sunt în permanență și în mod constant în atentia A.B.A Jiu realizabile, printr-o bună organizare și colaborare, atât între primării și instituțiile statului cât și între primării și membrii comunității pe care o reprezintă, astfel încât prin aplicarea legislației în vigoare și a directivelor europene în acest domeniu să se asigure menținerea oridinii și curățeniei în teritoriul administrat.

S.G.A-ului îi revine sarcina de întreținere a cursurilor de apă codificate în extravilanul localităților și de realizare, pe intravilanul localităților, a lucrărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor, de asemenea pe cursurile de apă codificate. Aceste acțiuni s-au desfășurat și în intravilanul localităților, antrenând în aceste activități și administrațiile locale.

“Pentru anul 2012 s-au luat măsuri pentru desfințarea depozitelor de deșeuri din albiile și de pe malurile cursurilor de apă, iar igienizările manuale și mecanice au fost realizate de către formațiile de lucru din componența Sistemului de Gospodărire al Apelor Dolj, fiind colectate resturi menajere, resturi vegetale, gunoi de grajd, moloz și pețuri într-o cantitate de: 94 mc în primele 3 luni ale anului pe următoarele cursuri de apă: pârâul Amaradia, Argetoaia, Carnești, Leu, Tejac, Baboia, Balasan, Raznic, Prodila, Fântâna Fătului, Buzat, Urdinița. Acțiunile fac parte din Programul de Gospodarirea Apelor”, director Cosmin Călin.

Cum regimul meteorologic și hidrologic din județul Dolj aparține zonei de climat temperat – continentală, dar poziția județului fiind Sud – Vestică, determină apariția unor nuanțe climatice deosebite față de cea mai mare parte a teritoriului României.

Având în vedere acest aspect și ținând cont de influențele schimbărilor climatice și de gradul de despădurire a versanților, rezultă necesitatea amenajării și întreținerea corespunzătoare a cursurilor de apă. În cazul averselor, a precipitatiilor torentiale, datorita gradului redus de impadurire a versantilor, apa nu este retinuta, fiind favorizate scurgeri importante pe suprafata versantilor. Aceste ape sunt colectate de vai si torenti care, la randul lor, le transporta in cursuri de apa mai mari.

De o foarte mare importanta este intretinerea albiilor raurilor, a vailor si torentilor in special pe zonele de intravilan, in scopul asigurarii capacitatii acestora de preluare a apelor scurse de pe versanti si de tranzitare a debitelor formate in perioadele cu precipitatii de mare intensitate. Acestea se realizeaza prin lucrari de amenajare a albiei, prin decolmatari, prin defrisari de vegetatie arborescenta, tufisuri, curatiri de buruieni, eliminari de blocaje, asigurarea sectiunilor de scurgere la poduri si podete si prin lucrari de salubrizare a albiilor si malurilor, vailor si torentilor.

Indepartarea depozitelor necontrolate de deseuri, gunoaie si resturi menajere de pe malurile si din albiile cursurilor de apa se impune a fi realizata pentru evitarea obturarii sectiunilor de scurgere in conditii de ape mari, ce pot duce la importante pagube materiale si chiar la pierderea de vieti omenesti.