A.B.A Jiu verifică primarii la “curăţenie”

 

 

Începând cu această săptămână, Administraţia Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj va  demara acţiunea comună de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari.

Acţiunea este coordonată de Prefectul judeţului Dolj în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, cu sprijinul Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.

La această acţiune, ce se va întinde până pe data de 15 aprilie 2016, vor participa reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, ai Gărzii Forestiere, Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj şi ai Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.

 

 “Vor fi verificate cursurile de apă mici pe care s-au produs în anii anteriori blocaje care au condus la pagube materiale, precum şi localităţile în care au avut loc inundaţii în urma nerealizării şi neîntreţinerii corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale”, Florinel Stancu, director S.G.A Dolj.

 

Se va verifica în principal:

– existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;

– existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite;

– modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi.

Deficienţele constatate, însoţite de măsuri şi responsabilităţi, vor face obiectul unui Proces verbal elaborat sub coordonarea şefului Grupului de Suport Tehnic – Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj şi aprobat de prefectul judeţului în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.

Vor fi stabilite termene pentru intervale scurte de timp în vederea remedierii deficienţelor constatate cu ocazia controalelor.

 

Amintim că, încă de la începutul lunii februarie 2016, Administraţia Bazinală de Apă Jiu prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj a transmis către toate primăriile din judeţ adrese prin care se solicită luarea măsurilor necesare pentru gestionarea unor eventuale situaţii de urgenţă.

 

            “Având în vedere prognozele meteorologice care alternează perioada de încălzire cu perioada de răcire, A.B.A Jiu, prin intermediul Sistemelor de Gospodărire şi SHI Petroşani din cele 4 judeţe (Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Hunedoara)  a transmis către toate primăriile adrese prin care se solicită luarea măsurilor necesare pentru gestionarea unor eventuale situaţii de urgenţă. Dintre aceste măsuri ce le revin primăriilor amintim: asigurarea scurgerii apelor mari pe cursurile de apă permanente şi nepermanente în localităţi, realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos existent pe cursul formaţiunilor torenţiale din zona localităţilor, a rumeguşului şi a deşeurilor menajere de pe malurile cursurilor de apă şi, în special, în zona podurilor şi podeţelor, constituirea şi existenţa unui stoc minim de material şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi instruirea membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” , director A.B.A Jiu- Marin Talău.

 

 

 

 

Compartimentul Relaţii Presă