A.B.A Jiu prin S.G.A Dolj realizează lucrări preventive de apărare la Dunăre

Dunare la ciuperceni A.B.A Jiu prin S.G.A Dolj realizează lucrări preventive de apărare la Dunăre poze 

       

      Se menține în vigoare AVERTIZARIEA HIDROLOGICĂ  nr. 34 din data de 17.05.2014, conform căreia se vor produce creșteri de debite și niveluri cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE și se  instituie COD PORTOCALIU pe Dunăre pe sectorul aval S.H.E.N. Porțile de Fier – Zimnicea – județele Mehedinți, Dolj, Olt în intervalul 17.05.2014, ora 10.00 – 26.05.2014 ora 18.

În evoluția lor nivelurile și debitele sunt influențate de debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) și debitele deversate de S.H.E.N. Porţile de Fier. Debitele și nivelurile aval Porțile de Fier, pe teritoriul aflat în administrarea A.B.A Jiu în intervalul de 24 de ore, au fost în ușoară creștere la s.h. Gruia și Calafat, iar la S.h Bechet și la Bistreț în ușoară scădere, situându-se peste COTELE  DE APĂRARE.

Conform prognozei INHGA- CNPH debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.05 – 20.05.2014 a fost în creștere, până la valoarea de 13000 mc/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).

Debite defluente la PF1 si PF2, ora 06.00

Debitul defluent la PF1 = 12284 mc/s.

Debitul defluent la PF2 = 11604 mc/s.

Nivelurile pe fl. Dunarea, la ora 08.00, se situează peste:

COTA  DE PERICOLla statia hidrometrica:

– s.h. Bistret  H = 677 cm;  (CP=670 + 7 cm)

             COTA  DE  INUNDAȚIEla statiile hidrometrice:

– s.h. Calafat H = 666 cm; Q = 11810 mc/s (CI=600 + 66 cm);

– s.h. Bechet H = 682 cm  Q = 12040 mc/s  (CI=600+ 82 cm)

             COTA  DE  ATENȚIE la stația hidrometrică:

– Gruia H  = 700 cm; Q= 11400 mc/s, (C.I.=700 + 0 cm) (MH)

Sunt afectate de creșterea nivelurilor și debitelor pe fl. Dunarea suprafețele riverane situate în zonele joase din lunca Dunării, predispuse la inundații în zonele neîndiguite, pășuni, fânețe, păduri.

Din informațiile preluate de la vama Bechet, în punctul de trecere frontieră Romania- Bulgaria, calea de acces spre feribot este inundată cu o lama continuă de apă pe o lungime de 300 m și o înălțime de  50 cm. Circulația pentru autoturisme este restricționată, acestea fiind redirecționate către vama Calafat, mașinile de mare tonaj – tiruri, autocamioane circulă fara probleme.

 

PE FLUVIUL DUNĂREA

            Pe sectorul aflat în administrarea A.B.A Jiu, aval Porţile de Fier, debitul Dunării a fost în creștere la s.h Gruia și s.h. Calafat și în ușoară scădere la s.h Bechet situându-se peste COTELE  DE APĂRARE .

Conform prognozei Sistemului Hidro Energetic Național Porțile de Fier, debitul afluent prognozat în secțiunea  Baziaș pentru intervalul 19.05.2014 – 20.05.2014 ora 07.00 = 12300 mc/s. 

         În următorul interval debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș), conform prognozei INHGA va fi în creștere până la valoarea de 13200 mc/s.     

Pentru intervalul 22.05.2014 – 26.05.2014 conform prognozei elaborate de INHGA -CNPB, debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere în primele trei zile până la valoarea de 13500 mc/s, apoi în scădere până la valoarea de 13000 mc/s la sfârșitul perioadei de prognoză, situându-se peste media multianuală a lunii mai ( 7250 mc/s ).  

            Se menține monitorizarea în continuare a situației hidrometeorologice pe fl. Dunărea.

În vederea prevenirii și limitării eventualelor pagube, A.B.A Jiu prin S.G.A Dolj a acționat în cursul zilei de ieri în următoarea zona critică:

 

        •  Bechet

         Amonte  Port Bechet, pe digul de apărare s-au executat două linii de apărare din care una cu o lungime de 130 m, iar a doua cu o lungime de 150 m. Linia de apărare s-a realizat din saci umpluți cu nisip, fiind executată pe două rânduri, cu o înălțime de 0.3-0.4 m, fiind acoperiți cu folie pentru a împiedica erodarea digului în caz de defersare a valurilor. S-a acționat cu următoarele forțe, mijloace și materiale de intervenție:

50 muncitori S.G.A  Dolj, 62 cadre militare ISU, 7 tesa, 1 buldoexcavator,1 excavator, 1 trailler, 1 autocarosată, 3 autoutilitare și  3 autobasculante, 5 autoturisme,  folosindu-se 9.500 saci umpluți cu nisip, 400 kg. folie, iar preventiv s-au mai încărcat 2.500 saci cu nisip necesari pentru eventuale intervenții. În  total s-au folosit 11.000 saci cu nisip.

    • Municipiului Calafat, sat Ciupercenii Vechi

Începând cu ora 16.00 s-a dispus consolidarea cu folie și val de pământ a digului local existent, folosindu-se saci cu nisip pe o lungime de 150 m.

Au intervenit 24 de persoane (membrii CLSU, ISU și S.G.A Dolj), cu 1 incarcator,1 autobasculantă,1 autospecială.

Monitorizarea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare și a nivelurilor se face cu scopul depistării în timp util a eventualelor evenimente nedorite în teritoriu-zone cu probleme (infiltrații, grifoane etc.) Acumulările aflate în administrarea A.B.A Jiu  funcționează  conform Regulamentelor de exploatare la ape mari.

 

         În funcție de evoluția evenimentelor vom reveni cu noi informații.

 

CASETA TEHNICĂ

 

  • FAZA I DE APĂRARE: 

Atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o                           treime din lungimea digului;

 

  • FAZA a II-a DE APĂRARE:

      Atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălțimii dintre cota Fazei I și                                            

 cea a Fazei a III-a de apărare;

 

  • FAZA a III-a DE APĂRARE :

      Atunci când nivelul apei ajunge la 0,5 – 1,5 m sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul.  (Cotă coronament dig minus garda de siguranță: 0,5 m pentru râuri interioare și 1 – 1,5 m pentru Dunăre).