A.B.A Jiu: Dunărea a depăşit Cota de Inundaţii la Calafat şi Bechet

 

 

Administrația Bazinală de Apă Jiu anunță creșteri însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe fluviul Dunărea.

 

Conform  diagnozei INHGA- CNPH debitul Dunarii la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), a fost in crestere pana la valoarea de 11400 mc/s, situandu-se peste media multianuala caracteristica lunii martie (6700 mc/s).

Debitul  Dunarii aval Portile de Fier la statiile hidrometrice a fost in crestere la Gruia si Calafat.

 

 

La ora 06.00 nivelurile pe fluviul Dunărea, se situează peste COTELE DE APARARE, la stațiile hidrometrice:

•  COTA DE INUNDAŢIE la statiile hidrometrice:

–           Calafat, H = 632 cm (CI + 32 cm), tendinta este de crestere.

–              Bechet,  H = 650 cm (CI + 50 cm), tendinta este de crestere.

•  COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică:

–          Gruia,  H = 676 cm (CA + 66 cm), tendinta este de scadere.

 

Este in vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr. 14, COD GALBEN SI COD PORTOCALIU   pana pe data de 18.03.2016 ora 18.00 ce vizeaza creşteri de niveluri şi debite cu depăşirea COTELOR  DE  APĂRARE pe fluviul Dunarea.

.        Pe fluviul Dunărea, conform  prognozei Sistemului Hidroenergetic Porţile de Fier, debitul afluent prognozat în  secţiunea Baziaş pentru 10.03.2016 ora 06.00 = 11500 mc/s.

Debite defluente instantanee la PF1 si PF2, ora 06.00

Debitul defluent la PF1 =  11598 mc/s.

Debitul defluent la PF2 =  11487 mc/s

În următorul interval de 24 de ore, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), conform prognozei  INHGA -CNPH va fi în creştere până la valoarea de 11800 mc/s, situându-se peste media multianuală a lunii martie (6700 mc/s).

Pentru intervalul 12.03.2016–16.03.2016 conform prognozei elaborate de INHGA-CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), va fi în creştere până la valoarea de 12000 mc/s, apoi în uşoară scădere până la valoarea de 11600 mc/s în ultima zi a intervalului de prognoză, situându-se peste media multianuală a lunii martie (6700 mc/s).

 

EFECTE ALE CREŞTERII NIVELURILOR

PE FLUVIUL DUNĂREA

Oraş Calafat 

Din informaţiile preluate de la agentul hidrotehnic din zona Calafat sunt afectate de creşterea nivelurilor şi debitelor suprafeţele riverane Dunării, situate în zonele joase, neîndiguite predispuse la inundaţii – paşuni şi fâneţe naturale, pe sectorul Ciupercenii Noi – Desa – Pisculeţ, fără a fi afectate terenuri agricole, fond forestier, gospodării şi obiective socio-economice.

Oraş Bechet

      Conform informatiilor preluate de la Căpitania port Bechet şi de la Vama Bechet, datoriăa creşterii nivelurilor fluviului Dunărea în punctul de trecere frontieră Romania-Bulgaria calea de acces spre feribot este inundată cu o lamă continuă de apă pe o lungime de 10 m, cu o lăţime de 6 m şi o înălţime a lamei de apă de 12-15 cm. Circulaţia se desfăşoară în condiţii normale, fără restricţii.

La SPET Bechet a fost inundată parcarea pentru autoturismele angajaţilor cu o lamă continuă de apă pe o lungime de 50 m, cu o lăţime de 40 m şi o înălţime a lamei de apă de 15 cm.

Nu s-au semnalat alte evenimente deosebite până la această oră.

Conform Adresei Comitetului Ministreial pentru Situatii de Urgenta, nr. 22519 din 09.03.2016, S.G.A. Dolj a transmis către toate primăriile riverane fluviului Dunărea, Prefectura judeţului Dolj şi I.S.U. Oltenia al judeţului Dolj, o nota de atenţionare, prin care sunt rugaţi să dispună evacuarea animalelor, utilajelor, depozitelor de material lemnos şi a altor obiective existente în zona dig- mal, pe sectorul riveran fluviului Dunărea.

Conducerea A.B.A Jiu  a dispus intrarea în dispozitiv  de alertă hidrologică în momentul instuirii CODULUI GALBEN şi  a CODULUI PORTOCALIU   luarea tuturor măsurilor de monitorizare a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice.

S-au luat măsuri pentru monitorizarea nivelurilor şi debitelor pe râurile din judeţul Dolj din  arealul afectat mărind frecvenţa de citire, înregistrare şi transmitere a datelor privind evoluţia fenomenelor hidrometeorologice cu periodicitatea stabilită în conformitate cu mărimile caracteristice de apărarare potrivit instrucţiunilor I.N.H.G.A şi a Ordinului Comun MAI / MMP  nr.192/1422/2012, în flux rapid menţinându-se starea de alertă hidrologică până când nivelurile vor scădea sub COTELE DE APĂRARE.

Informările şi avertizările hidrometeorologice s-au transmis către CJSU, respectiv JSU care a anunţat conform fluxului CLSU din zonele aflate sub incidenta Codului Galben.

Conducerea S.G.A. Dolj a dispus ca cele doua formaţii de lucru Dunărea – Nedeia şi Dunărea – Bistret să  monitorizeze lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare (diguri), cât şi zonele libere  riverane ale fluviului Dunărea, în special zonele critice cuprinse în planurile de apărare, verificarea instalaţiilor de evacuare a apelor, a subtraversărilor de diguri şi drumuri, apariţia grifoanelor a eroziunilor şi a altor aspecte caracteristice perioadelor de ape mari, pe întreg teritoriul aflat în administrarea A.B.A Jiu. Cu această ocazie se va constata dacă digurile au o stare tehnică corespunzătoare, iar în corpul acestora nu există eroziuni, dacă starea taluzurilor este corespunzătoare şi sunt inierbate corespunzator, fără galerii de rozatoare.

Acumulările aflate în administrarea A.B.A Jiu  funcţionează  conform Regulamentului de exploatare  a acestora pe timp de iarnă.

Pe sectoarele neîndiguite A.B.A Jiu este pregătită să acţioneaze cu formaţii de intervenţie operativă ale S.G.A. Dolj şi S.G.A Mehedinţi, împreuna cu CLSU prin Serviciile de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă ale localităţilor riverane fluviului Dunărea.

 

 

CASETĂ TEHNICĂ:

 

• SH= statie hidrologica;

• s.h.= statie hidrometrica;

      • H = cota nivel rau (stabilit prin citire mira hidrometrica);

• Q = debit corespunzator nivelului raului;

 

  • CotA de AtenŢie (COD GALBEN):

(are semnificatia unei situatii deosebite si nu prezinta neaparat un pericol)

 Reprezinta nivelul la care pericolul de inundare este posibil  după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apărare sau de evacuare, in functie de evolutia fenomenelor hidro-meteorologice. Riscul de viituri sau cresteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporita în cazurile de activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii.

 

• COTE DE INUNDATIE (COD PORTOCALIU):

Risc de viituri generatoare de revarsari importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivitatilor si sigurantei bunurilor si persoanelor. Depasire COTE DE INUNDATIE – Faza II-a de apărare;

 

 

Compartimentul Relaţii Presă