A.B.A Jiu a prezentat Planurile de Management al riscului la Inundaţii

aba jiu raducan talau dinca 2 A.B.A Jiu a prezentat  Planurile de Management al riscului la Inundaţii poze

 

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Dunării,

A.B.A Jiu a prezentat  Planurile de Management al riscului la Inundaţii

 

Cu ocazia celebrării “Zilei Internaţionale a Dunării”, la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu Craiova s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de Bazin Jiu-Dunăre, eveniment prezidat de către preşedintele Comitetului, prefectul judeţului Dolj, dl. Sorin Răducan. Alături de acesta au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, Consiliului Judeţean Dolj, Agenţiei Regionale Protecţia Mediului Craiova, DSP Dolj, Inspectoratului Regional Protecţia Consumatorului, Companiei de Apă Oltenia, SECOM  Dr. Tr. Severin,  Consiliul Judeţean Mehedinţi,Primăriei Mun. Craiova, Complexului Energetic Oltenia, Sistemelor de Gospodărire a Apelor Dolj şi Mehedinţi.

Preşedintele Comitetului de Bazin, prefectul judeţului Dolj, Sorin Răducan a ţinut să sublinieze importanţa acestui eveniment încă de la începutul şedinţei: “Fii activ!”, este tema Zilei Internaţionale a Dunării din 29 iunie 2015, sărbătorită în ţările riverane Dunării pentru a marca dorinţa comună a autorităţilor şi cetăţenilor de a coopera pentru protejarea şi utilizarea responsabilă a resurselor de apă din bazinul fluviului. Dunărea înseamnă viaţă, energie, hrană, apă, transport şi recreere, fiind o legatura comercială de-a lungul Europei şi o forţa unificatoare între culturi, limbi şi civilizaţii”.

aba jiu raducan talau dinca 1 A.B.A Jiu a prezentat  Planurile de Management al riscului la Inundaţii poze

Pe lângă evidenţierea acestui eveniment, membrii Comitetului de Bazin  au de dezbătut câteva teme importante. Dintre acestea, un subiect pe care s-a pus mare accent este Stadiul de implementare al Directivei Inundaţii din România – Planurile de Management al Riscului la Inundaţii (PMRI). (Planurile de Management al Riscului la Inundaţii trebuie finalizate şi publicate până la 22 Decembrie 2015 şi puse la dispoziţia Comisiei până la 22 Martie 2016).PMRI în România se vor întocmi la nivel de bazin hidrografic şi constituie a treia etapa din cadrul raportărilor pentru Directiva 2007/60 pentru managementul riscului la inundatii. Planurile de Management al Riscului la Inundaţii iau în considerare aspectele relevante, precum viiturile și zonele potențial a fi afectate și anume, care au potentialul de a reţine apa din inundaţii, cum ar fi albiile majore cu retenţie naturală, obiectivele de mediu din articolul 4 din Directiva 2000/60/CE, gestionarea solului şi a apei, planificarea spatiului, utilizarea terenurilor, conservarea naturii şi infrastructura de navigaţie şi portuară. Astfel, a fost prezentat, pentru prima dată publicului (instituţiilor implicate reprezentate în Comitet) PMRI . <<“Specialiştii A.B.A Jiu au explicat celor prezenţi Ce este riscul la inundații?,Care sunt obligațiile României în acord cu Directiva privind evaluarea și managementul riscului la inundații?, Ce reprezintă Planurile de management al riscului la inundații?, Care este conținutul Planului de Management al Riscului la Inundații?, Care sunt obiectivele de management al riscului la inundații, Ce conține catalogul de măsuri potenţiale la nivel naţional?. Planurile de management al riscului la inundații vor aborda toate aspectele managementului riscului la inundații, punând accentul pe acțiunile de prevenire, protecție și pregătire. Planurile de Management al Riscului la Inundaţii trebuie coordonate la nivel de bazin hidrografic (Unitate de Management), respectiv – în cazul României – la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române”>>, Marin Talău, director ABA Jiu.

Planurile de management al riscului la inundaţii (P.M.R.I.) iau în considerare aspecte relevante, cum ar fi: zonele de extindere a inundaţiilor; zonele care au potențialul de a reţine apa din inundaţii (cum ar fi albiile majore cu retenţie naturală); obiectivele de mediu stabilite în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2000/60/EC (Directiva Cadru Apă); aspectele de gestionare integrată a solului şi a apei; planificarea spațială; utilizarea terenurilor; conservarea mediului înconjurător etc.

“Plecând de la recomandările Ghidurilor U.E. cu privire la Planul de Management al Riscului la Inundații, se propune un conţinut minimal al Planului de Management al Riscului la Inundații alcătuit din 7 capitole. Până în present au fost realizate primele 3 capitole: Prezentare generală a bazinului hidrografic;. Riscul la inundaţii la nivelul A.B.A.; Descrierea obiectivelor de management al riscului de inundații;  rămânând ca până la sf anului să fie definitive Sinteza măsurilor propuse şi prioritizarea acestora; Descrierea modului în care progresul de implementare va fi monitorizat;  Rezumat cu privire la informarea și consultarea publicului; Lista autorităţilor competente”, Mihai Palaşcă, director exploatare A.B.A Jiu.

În acelaşi cadru au fost discutate şi cele două Draft-uri ale  Planului de  Management Bazinal – programe de măsuri, cadru general de abordare,  Planului de Management Bazinal – rezolvarea în procesul de consultare a publicului. De asemenea. Reprezentanţii Companiei de Apă Oltenia au prezentat succint Sistemul regional de alimentare cu apă – Izvarna.

Şedinţa s-a încheiat cu un punct de informare unde cei prezenţi au putu afla mai multe detalii despre cele două proiecte pe care A.B.A Jiu le are în desfăşurare pe foduri europene, Regularizare pârâu Raznic în zona localităţii Greceşti – confluenţă râu Jiu, judeţul Dolj, Aducerea la clasa de importanță a digurilor de pe râul Jiu, pe sectorul Rovinari-Văleni, județul Gorj”.

 

                       

                                               

Compartimentul de Comunicare, Relații publice, Relații cu presa