A.B.A Jiu a finalizat proiectui “ REGULARIZARE RÂU ŞUŞIŢA PE SECTORUL POD URSAŢI DN 67 D – POD DN 67 TÂRGU JIU – DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEŢUL GORJ”

aba jiu 1 A.B.A Jiu a finalizat proiectui  “ REGULARIZARE RÂU ŞUŞIŢA PE SECTORUL POD URSAŢI DN 67 D – POD DN 67 TÂRGU JIU – DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEŢUL GORJ” poze

 

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a finalizat lucrările la proiectul  “Regularizare râu Şuşiţa pe sectorul pod Ursaţi DN 67 D – pod DN 67 Târgu Jiu – Drobeta Turnu Severin, judeţul Gorj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 5 -„Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniu major de intervenţie 1 – „Protecţia împotriva inundaţiilor”.

aba jiu 2 A.B.A Jiu a finalizat proiectui  “ REGULARIZARE RÂU ŞUŞIŢA PE SECTORUL POD URSAŢI DN 67 D – POD DN 67 TÂRGU JIU – DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEŢUL GORJ” poze

Durata de implementare a proiectului a fost  de la 26.05 2015 până la data de  31 decembrie 2015.

“Lucrările de execuţie au fost finalizate, urmând ca în perioada imediat următoare să facem recepţia la terminarea acestora. Valoarea totală a proiectului este de 5 402 966 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 4 862 671 lei şi 540 295 lei contribuţia de la Bugetul de Stat. Obiectivul general al proiectului a constat în contribuirea la un management sustenabil al inundaţiilor, în cele mai vulnerabile zone, prin implementarea de măsuri preventive”- a declarat  în cadrul  unei conferinţe de presă directorul A.B.A Jiu, Marin Talău.

Obiectivul general al proiectului  este implementarea măsurilor adecvate pentru reducerea riscului la inundaţii cu 90% în bazinul hidrografic al râului Şuşiţa pe teritoriul administrativ al localităţilor Ursaţi, Bârseşti şi Polata, judeţul Gorj, comune aflate în subordinea administrativă a municipiului Târgu –Jiu. 

 aba jiu 3 A.B.A Jiu a finalizat proiectui  “ REGULARIZARE RÂU ŞUŞIŢA PE SECTORUL POD URSAŢI DN 67 D – POD DN 67 TÂRGU JIU – DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEŢUL GORJ” poze

Beneficiarii direcţi ai investiţiei suntlocuitori riverani localităţilor Ursaţi, Bârseşti şi Polata, judeţul Gorj. Râul Şuşiţa traversează, localitățile Ursaţi, Bârseşti şi Polata situate în judeţul Gorj. Localităţile pe teritoriul cărora s-au executat lucrările de amenajare au o populație de cca. 4000 locuitori, comune pe teritoriul cărora se desfășoară diverse activități economice importante pentru viața de zi cu zi a oamenilor din zonă”, coordonator proiect, Gabriel Muller.

 

Lucrările efective ale proiectului au constat în recalibrarea albiei minore, consolidări de maluri, şi efectuarea pragurilor de fund.

 

Recalibrarea albiei minore– s-a executat pe o lungime de 4,20  km în scopul asigurării tranzitării debitului de calcul în albia minoră, fără inundarea obiectivelor social economice situate adiacent albiei. Pentru a se asigura secţiunea de scurgere necesară, s-au efectuat lucrări de recalibrare ale albiei râului Şuşiţa, cu volume minime de terasamente şi compensarea în profil, pe cât posibil, a săpăturii cu umpluturile. Secţiunea transversală a albiei proiectate este de formă trapezoidală, având lăţimea la bază de 25 m şi taluze cu înclinarea 1:1,5. Materialul rezultat în urma excavaţiilor pentru recalibrarea albiei a fost prevăzut a se utiliza ca material de umplutură pentru sistematizarea albiei.

Consolidări ale malurilor  – s-au efectuat pe o  lungime de 1,65 km pe zonele unde eroziunile puternice ale malurilor puneau în pericol obiectivele social economice amplasate pe malul albiei. Consolidarea malurilor s-a realizat prin intermediul unui pereu uscat din piatră brută cu grosimea medie de 40 cm aşezat pe un material geotextil cu rol drenant.

Praguri de fund – pentru stabilizarea talvegului în plan vertical au fost proiectate 9 praguri de fund pe întreaga lăţime a albiei minore. Acestea au înălţimea faţă de cota talvegului proiectat de 20 cm şi sunt încastrate pe o adâncime de 1,20 m. Pe zonele amonte (L amonte = 5,00 m) şi respectiv aval de prag (L aval = 10,00 m) au fost executate apărări de maluri.