A.B.A Jiu a finalizat lucrările la digurile de pe râul Jiu, sectorul Rovinari-Văleni

IMG 0426 A.B.A Jiu a finalizat lucrările la digurile de pe râul Jiu, sectorul Rovinari Văleni poze

 

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a finalizat lucrările la proiectul: „Aducerea la clasă de importanţă a digurilor de pe râul Jiu, pe sectorul Rovinari – Văleni, judeţul Gorj”, co-finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 5 -„Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniu major de intervenţie 1 – „Protecţia împotriva inundaţiilor”.

      

“Lucrările de execuţie au fost finalizate, urmând ca în perioada imediat următoare să facem recepţia la terminarea acestora. Valoarea totală a proiectului a fost de 22.999.473 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 16.769.532 lei și 6.229.941 lei contribuţia de la Bugetul de Stat. Obiectivul general al proiectului a constat în contribuirea la un management sustenabil al inundaţiilor, în cele mai vulnerabile zone, prin implementarea de măsuri preventive”- a declarat  în cadrul  unei conferinţe de presă directorul A.B.A Jiu, Marin Talău.

.

După cum susţine managerul A.B.A Jiu, lucrările efective ale proiectului au constat în refacerea coronamentului digului, deoarece nu mai fuseseră executate lucrări anterior, prin aducerea sa la cota de proiectare, în vederea asigurării continuităţii liniei de apărare, eliminând pericolul inundării localităţilor Plopşoru şi Sărdăneşti. Digurile au fost supuse reabilitării pe o lungime de 11.760 m.

“ În cadrul acestei lucrări au fost realizate mai multe  tipuri de lucrări, dintre acestea amintim pe cele mai importante: Supraînălţare dig existent; Consolidare  de mal; Subtraversări, iar ca lucrări anexe: borne kilometrice; bariere. Deşi termenul de finalizare al proiectului este 31 decembrie, am reuşit să definitivăm lucrările efective cu o lună mai devreme.  Aceste lucrări erau necesare dacă avem în vedere că majoritatea digurilor din această zonă aveau o vechime de peste 30 de ani şi aşa cum se ştie în timp acestea se erodează din diferite motive” – coordonator de proiect, Mihai Palaşcă.

 

Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit refacerea coronamentului digului existent, prin aducerea sa la cota de proiectare, în vederea asigurării continuităţii liniei de apărare, eliminând pericolul inundării localităţilor Plopşoru şi Sărdăneşti. Digurile au fost supuse reabilitării pe o lungime de 11.760 m.

Beneficiarii investiţiei sunt locuitorii riverani localităţilor Rovinari, Vlăduleni, Bâlteni, Plopşoru, Sărdăneşti. Localitatea vizată de prezentul proiect (Plopşoru), are o suprafaţă totală de 8.002 ha, din care aproximativ 643 intravilan şi 7.359 extravilan. Comuna totalizează circa 6.800 locuitori, 2.200 gospodării şi 2.300 locuinţe, 6 grădiniţe şi 7 şcoli, dar şi alte obiective turistice şi industriale.

Localităţile aparate de aceste lucrări dispun de importante activităţi industriale şi economice, ce au condus la dezvoltarea acestora. Astfel, adiţional activităţii agricole, în zona au apărut atât activităţi de comerţ cât şi mica industrie. Totodată, conform planului de situaţie prezentat în studiu de fezabilitate, în zona inundabila, îşi desfăşoară activitatea şi patru cariere de extracţie a cărbunelui – zona fiind una cunoscută pentru bogatele resurse minerale, ce reprezintă o componentă importantă în economia locală, atât din punct de vedere al plus valorii create, cât şi din punct de vedere social, prin locurile de muncă create pentru desfăşurarea activităţii.

 

                                               

 

Compartimentul de Comunicare, Relații publice, Relații cu Presa