9 amenzi și 4 dricuri ridicate pe Calea București

La data de 22 aprilie 2021, a intrat in vigoare Hotararea Consiliului Local nr 159, prin care a fost aprobat Regulamentul local privind stabilirea categoriilor de interventii, in vederea reabilitarii fronturilor construite in zona de actiune prioritara “Calea Bucuresti”, care la art. 9, pct 5 precizeaza faptul ca “se interzice gararea/stationarea mijloacelor de transport pentru deservirea activitatilor de pompe funebre in parcarile publice organizate de-a lungul celor doua sensuri de mers aferente Caii Bucuresti, precum si in parcarile publice resedinta ale blocurilor”.

De asemenea, nerespectarea prevederilor atrage sanctiuni cu amenda cuprinsa intre 1.500-2.500 lei si masura tehnico-administrativa de ridicare a autovehiculelor.

Regulamentul a fost supus dezbaterii publice, fiind adus la cunostinta cetatenilor inclusiv prin intermediul presei.

Urmare acestor reglementari, Politia Locala – Serviciul Circulatie a pus in aplicare prevederile legale, dispunand ridicarea a 4 autovehicule destinate activitatilor de pompe funebre si a aplicat 9 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 18.000 lei.

Actualmente, posesorii de autovehicule de transport ce deservesc activitatile de pompe funebre, s-au conformat prevederilor Regulamentului aprobat prin HCL nr 159/2021. Politia Locala va desfasura in continuare actiuni pentru verificarea respectarii prevederilor legale in zona respectiva.