Agenda ședinței Guvernului României din 5 august 2021

 

  1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea art. 72 alin. (1) al Ordonanței de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri,

    începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-1.pdf

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificareaNormelormetodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-1.pdf

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.