Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 5 iulie 2018

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 5 iulie 2018

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017
 3. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017
 4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 5. PROIECTUL LEGII tineretului
 6. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
 7. PROIECT DE LEGE privind ratificarea acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă

 

 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂREprivind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţiile din perioada iunie – iulie 2018
 2. HOTĂRÂREprivind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ
 3. HOTĂRÂREpentru aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României în perioada 2018-2020
 4. HOTĂRÂREprivind trecerea unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Dâmboviţa în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei
 5. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome ”Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
 6. HOTĂRÂREprivind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017
 7. HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare DN 2L Soveja-Lepşa km 60+145 – km 70+277”, judeţul Vrancea
 8. HOTĂRÂREprivind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa
 9. HOTĂRÂREprivind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor
 10. HOTĂRÂREprivind recunoaşterea Asociaţiei Folclorice “Someşul Napoca” ca fiind de utilitate publică
 11. HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Realizare complex multifuncţional de pregătire, pavilion administrativ şi modernizare reţele utilităţi în cazarma 3503 Bucureşti”
 12. HOTĂRÂREprivind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
 13. HOTĂRÂREprivind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A a obiectivului de investiţie “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”
 14. HOTĂRÂREprivind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 15. HOTĂRÂREpentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii
 16. HOTĂRÂREpentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
 17. HOTĂRÂREpentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
 18. HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
 19. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Polovragi, judeţul Gorj
 20. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Şieu-Măgheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud
 21. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Unirea, judeţul Brăila
 22. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi
 23. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lisa, judeţul Braşov
 24. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dragalina, judeţul Călăraşi
 25. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Corbu, judeţul Harghita
 26. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Săcălăşeni, judeţul Maramureş
 27. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 28. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
 29. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către domnul Petcu Adrian
 30. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Constanța de către domnul Albu Ioan
 31. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al municipiului București de către doamnaCliseru Speranța
 32. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
 33. HOTĂRÂREpentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative și pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUMcu tema: Oferirea unui tablou aflat în patrimoniul Ministerului Afacerilor Externe Curţii Penale Internaţionale
 3. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea de negocieri cu autorităţile americane pentru includerea României în lista statelor ai căror cetăţeni beneficiază de facilităţile Programului “Global Entry”
 4. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui acord privind înfiinţarea unui punct de trecere a frontierei româno-bulgare
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului de cooperare între Ministerul Sănătăţii din România şi Ministerul Sănătăţii Publice din Republica Cuba în domeniul sănătăţii
 6. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea Grupului de Lucru pentru elaborarea strategiei naţionale în vederea reglementării, implementării şi optimizării tehnologiilor digitale SMARTCITY în România
 7. MEMORANDUM cu tema: Anunțarea intenției României de extindere a sprijinului financiar acordat Forțelor Naționale Afgane de Securitate (ANDSF) în perioada 2018-2024

 

 1. RAPOARTE
 2. Raportde activitate al Autorităţii pentru ReformăFeroviară pentru anul 2017

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (Bp. 267/2018)
 3. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativăpentru instituirea Anului Cărții în România (Bp. 158/2018, L367/2018)
 4. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativăpentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 348/2018)
 5. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativăpentru modificarea alin. (3) al art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx. 157/2018)
 6. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativăpentru modificarea Legii nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Bp. 178/2018)
 7. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativăprivind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative (Bp. 205/2018)
 8. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativăpentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Bp. 217/2018)
 9. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativăpentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 208/2018)
 10. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativăpentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului” (Bp. 264/2018, L.372/2018)