5,54  % rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna IULIE 2022

 

 La sfârșitul lunii iulie 2022, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de5.54 % corespunzătoare unui număr total de 14.795 şomeri, din care 6.367 femei.

Din totalul de 14.795 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 1.329 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 13.466 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 12.985 șomeri provin din mediul rural și 1.810 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la iulie  2022
Total 14.795
< 25 ani 1.736
între 25-29 914
între 30-39 2.235
între 40-49 3.824
între 50-55 3.166
peste 55 ani 2.920

 

 

 

 

 

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar si fara studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (41 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (31 %), iar 20 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1 %.

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii DECEMBRIE 2021 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro / AJOFM Dolj , secțiunea Programe, statistici.

 

Agenţia Judeţeană  pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Dolj