200 de formatori în Bănie pentru clasa pregătitoare

m brosura ape copii 300x133 200 de formatori în Bănie pentru clasa pregătitoare poze

Cadrul legal pentru ca, începând cu anul şcolar 2012-2013, să putem implementa clasa pregătitoare este foarte bine definit: Legea 1, Legea Educaţiei Naţionale, Ordinul de ministru nr. 3064, emis în 19 ianuarie 2012 şi  ROFUIP, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar, regulament valabil în România, din 2005. Prevederile ROFUIP la care ne referim sunt următoarele:  Articolul 10, aliniatul 2: unităţile de învăţământ primar şi gimnazial sunt obligate să şcolarizeze cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui. Articolul 10, alineatul 3: părintele, tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea fiului, fiicei sale la o altă unitate şcolară de învăţământ primar sau gimnazial, decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise, atenţie acum, în urma aprobării de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ la care solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a şcolii respective. Şi alineatul 5, de la acelaşi articol: unităţile şcolare, cu sprijinul autorităţilor locale, au obligaţia de a efectua anual recensământul copiilor de şase-şapte ani, din zona arondată. Acestea sunt trei alineate de referinţă, din 2005, cuprinse în 2012 în „Metodologia de cuprindere a copiilor în învăţământul de la clasa pregătitoare şi clasa întâi”.Iată statisticile de etapă, conform metodologiei pe care o ştiţi din ianuarie:-au avut loc întâlniri cu directorii unităţilor de învăţământ;-au avut loc întâlniri informative cu părinţii copiilor de şase-şapte ani;-s-a instituit telefonul verde 0800816251, avem un număr de  283 de apeluri și astfel  informaţiile utile ajung către fiecare părinte interesat;-s-a realizat recenzarea copiilor de şase-şapte ani.Sunt etapele pe care le-am parcurs, conform metodologiei.În continuare pentru ca, în septembrie 2012, clasa pregătitoare să fie cât mai primitoare vor fi parcurse următoarele etape:-dotarea spaţiilor cu un mobilier şcolar adecvat vârstei;-vor fi puse la dispoziţia celor care lucrează,  elevi şi  cadre didactice, un set complex de mijloace de învăţământ consistent. Resursele financiare destinate acoperirii acestor costuri au fost din timp previzionate de Ministerul Educaţiei. Totodată, încurajăm iniţiativa autorităţilor publice locale de a veni în sprijinul clasei pregătitoare, în completare cu eforturile făcute de MECTS.În ceea ce priveşte formarea cadrelor didactice, un element de forţă şi decisiv atunci când institui o astfel de modificare în sistemul de învăţământ preuniversitar, avem la dispoziţie elementele riguroase care vor conduce la pregătirea viitorului dascăl ce lucrează la clasa pregătitoare, suplimentar faţă de ceea ce avusese ca abilitare până acum. Vor fi selectați  în cursul lunii martie formatorii naţionali, apoi în aprilie vor fi selectaţi formatorii judeţeni, locali. E vorba de aproximativ 200 de formatori locali. Va avea loc formarea online cu cadrele didactice, respectiv fiecare dascăl care lucrează la clasa pregătitoare va lucra în acest format: formare online, formare pe grupuri de lucru, consiliere după ce începe anul şcolar. Este pentru prima dată când formarea continuă se realizează şi după începerea anului şcolar, prin consilierea pe parcursul semestrului întâi afiecăruia dintre aceştia. Aşa este construit sistemul de formare. În martie 2013 se finalizează întreaga procedură de formare, evaluare şi feed-back.

În ceea ce priveşte curriculum-ul pentru clasa pregătitoare,  cadrul de referinţă este deja realizat, planurile-cadru şi programele sunt realizate, acestea vor intra în dezbatere publică în luna martie. Dezbatere care se va realiza în mod larg şi în mod ţintit cu acele asociaţii profesionale şi ONG-uri care au semnat parteneriatul cu Ministerul Educaţiei şi sunt interesate de modernizarea curriculară. Integrarea propunerilor venite în urma dezbaterii publice are loc tot în cursul lunii martie. Materialele rezultate vor fi adoptate, bineînţeles, printr-un ordin de ministru şi apoi vor fi diseminate în teritoriu, printr-un procedeu pe care deja întregul sistem îl cunoaşte. După cum aţi observat deja, clasa pregătitoare, conform articolelor de lege, spune foarte clar, cărei categorii de vârstă se adresează. Dar, aşa cum ştiţi, în învăţământul preşcolar, practica ne-a dus într-o realitate uşor diferită. În grupa mare, uneori numită pregătitoare, fie că era mare şi pregătitoare, mixtă, fie că era mare şi pregătitoare separate, era un mix de vârste. Anul acesta, prin excepţie, a trebuit să luăm în calcul faptul că unii dintre copii au stat în grupa mare, practic şi în pregătitoare, pe acelaşi tip de curriculum timp doi ani. Nu puteam să le cerem să intre şi în clasa pregătitoare încă un an. De aceea, legea prevede foarte clar dreptul de
opţiune al părintelui. De altfel, există şi articole de lege care spun că acolo unde este vorba de un elev cu o capacitate deosebită, trebuie să-i dai şansa să-şi utilizeze această capacitate. Şi atunci există un număr de părinţi care optează pentru altă clasă decât cea pe care o vedem trecută clar în lege. Este un drept al părintelui şi Ministerul Educaţiei vine în sprijinul acestor părinţi cu acea evaluare psihosomatică. Este în interesul educaţional al copilului. Acest lucru şi această deschidere este pentru oricare opţiune a părintelui părintele.