2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și un pachet de 400 g paste făinoase, atât persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, cât și beneficiarilor Programului social „SOLIDARITATE”, la Craiova

 

2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și un pachet de 400 g paste făinoase, vor fi acordatate atât persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, cât și beneficiarilor Programului social „SOLIDARITATE”, la Craiova, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local din 26 martie:

Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii sociale în natură sub formă de pachete cu produse alimentare de strictă necesitate, conținând: 2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și un pachet de 400 g paste făinoase, atât persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, cât și beneficiarilor
Programului social „SOLIDARITATE”, fără ca acest beneficiu să fie acordat de două ori aceleiași persoane.

Art.2. Se aprobă suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 487/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Acordarea de tichete sociale va fi suspendată, pe perioada stării de urgență, beneficiarii urmând să primească în schimb, pachete de produse.