18 comune din județul Dolj sunt incluse în procedura de licitație deschisă inițiată de ANCPI pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților

POR 18 comune din județul Dolj sunt incluse în procedura de licitație deschisă inițiată de ANCPI pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților poze

18 comune din județul Dolj sunt incluse în procedura de licitație deschisă inițiată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).

 

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a publicat, în data de 3 august 2021, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1033469 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din 297 UAT-uri, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea unui  contract multianual/lot. Valoarea totală estimată este de 461.428.197,34 de lei (fără TVA).

Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Astfel, la această procedură pot depune oferte toți operatorii economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 septembrie 2021.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.

Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând

http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

Anexă: Lista celor 18 UAT-uri din județul Dolj pentru care au fost demarate procedurile de atribuire.

 

 

Persoană de contact:

Veronica POPESCU

Purtător de cuvânt

Telefon: 0722720149

E-mail: veronica.popescu@ancpi.ro

 

 

 

Lista UAT-urilor din județul Dolj

pentru care au fost demarate procedurile de atribuire:

 

 

 

Nr. crt. JUDEȚ Denumire UAT SUPRAFAȚĂ DE CONTRACTAT (ha)
DOLJ AFUMAȚI 3070
DOLJ ALMĂJ 2639
DOLJ AMĂRĂȘTII DE JOS 4813
DOLJ CÂRCEA 2450
DOLJ CERAT 3218
DOLJ COȘOVENI 3666
DOLJ COȚOFENII DIN FAȚĂ 1805
DOLJ GHERCEȘTI 2687
DOLJ IȘALNIȚA 3182
DOLJ MALU MARE 3091
DOLJ NEGOI 2139
DOLJ PODARI 5144
DOLJ RADOVAN 4100
DOLJ ROBANEȘTI 4195
DOLJ SILIȘTEA CRUCII 3256
DOLJ ȚUGLUI 3747
DOLJ URZICUȚA 3567
DOLJ VALEA STANCIULUI 7246