„Eşti calificat, devii angajat!”

comunicatus 300x120 „Eşti calificat, devii angajat!” poze
Asociaţia Centrul  Zonal de Educaţia Adulţilor Craiova în parteneriat cuAsociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) „PRO VOCATIE”, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi Primăria Brădeşti implementează, în perioada 03 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, proiectul „Eşti calificat, devii angajat!”, POSDRU/110/5.2/G/87564, cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”

Obiectivul general:

Creşterea şi dezvoltarea capitalului uman prin  implementarea la nivelul judeţului Dolj a unui program integrat de informare, consiliere, formare profesională şi promovare pe piaţa muncii.

Conferinţa de presă pentru lansarea proiectului va avea loc în data de 29 Februarie 2012, orele 11.00 la sediul Casei de Cultură „Traian Demetrescu” din strada Traian Demetrescu nr. 31